Een kijkje bij scholen en bedrijven die het anders doen, uitzoomen op je eigen onderwijssysteem of -materiaal, een stap buiten je comfortzone. Vernieuwing komt dichterbij als je samenwerkt in internationaal verband.

 

Wij gaan graag de uitdagingen aan waar het onderwijs de komende jaren voor staat. Wij halen deze uitdagingen actief op bij docenten, opleidingsmanagers én studenten. We vragen aan hen waar ze tegen aan lopen, en waar ze mee aan de slag willen. Samen met hen gaan we op zoek naar oplossingen voor de onderwijsvraagstukken van nu.

 

We betrekken altijd lokale partijen bij onze nieuwe initiatieven, organiseren dingen van onderaf passend bij regionaal beleid en het werkveld, en maken graag de verbinding naar internationaal.

 

Benieuwd waar je dan aan moet denken? We zijn op dit moment bezig met verschillende onderwijsinnovatieprojecten voor basisscholen, middelbaar onderwijs en het mbo. Neem een kijkje.

 

Lijkt je dit ook wel wat, maar weet je niet waar te beginnen? Wij hebben een concreet stappenplan ontwikkeld om je op weg te helpen met internationale projecten en verzorgen graag een workshop.

Image by Karsten Würth

Over ons

© Learning Hub Friesland foundation | Leeuwarden | The Netherlands | info@learninghubfriesland.nl